Muzammil, iffah. (2012). Peta Fiqh Mu’āṣir Muslim Progresif. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 61-84. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.61-84