1.
Syafaq H. Pendekatan Inward Experience dan Outward Behaviour sebagai Tawaran Model untuk Kajian Agama. ISLAMICA [Internet]. 2014Mar.3 [cited 2020Jul.4];8(2):368-91. Available from: http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/187