Syafaq, Hammis. “Pendekatan Inward Experience Dan Outward Behaviour Sebagai Tawaran Model Untuk Kajian Agama”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 2 (March 3, 2014): 368-391. Accessed July 7, 2020. http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/187.