Ja’farJ. “Al Jam’iyatul Washliyah Dan Pelestarian Akidah Ahl Sunnah Wa Al-Jam?‘ah Di Indonesia”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, no. 1, Sept. 2019, pp. 54-81, doi:10.15642/islamica.2019.14.1.54-81.