[1]
Ja’farJ., “Al Jam’iyatul Washliyah dan Pelestarian Akidah Ahl Sunnah wa al-Jam?‘ah di Indonesia”, ISLAMICA, vol. 14, no. 1, pp. 54-81, Sep. 2019.