[1]
SyafaqH., “Pendekatan Inward Experience dan Outward Behaviour sebagai Tawaran Model untuk Kajian Agama”, ISLAMICA, vol. 8, no. 2, pp. 368-391, Mar. 2014.