[1]
MahmudahN., “Sunnah dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd”, ISLAMICA, vol. 6, no. 2, pp. 285-299, Mar. 2012.