[1]
MaksumM. A., “Egalitarianisme Fiqh Mu’amalah dalam Sistem Ekonomi Islam”, ISLAMICA, vol. 7, no. 1, pp. 232-247, Sep. 2012.