SyafaqH. (2014) “Pendekatan Inward Experience dan Outward Behaviour sebagai Tawaran Model untuk Kajian Agama”, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), pp. 368-391. doi: 10.15642/islamica.2014.8.2.368-391.