SiradjS. A. (2010) “Tauhid dalam Perspektif Tasawuf”, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), pp. 152-160. doi: 10.15642/islamica.2010.5.1.152-160.