Ja’farJa’far. 2019. “Al Jam’iyatul Washliyah Dan Pelestarian Akidah Ahl Sunnah Wa Al-Jam?‘ah Di Indonesia”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 14 (1), 54-81. https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.54-81.