Syafaq, Hammis. 2014. “Pendekatan Inward Experience Dan Outward Behaviour Sebagai Tawaran Model Untuk Kajian Agama”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 8 (2), 368-91. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.368-391.