SyafaqH. Pendekatan Inward Experience dan Outward Behaviour sebagai Tawaran Model untuk Kajian Agama. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, v. 8, n. 2, p. 368-391, 3 Mar. 2014.