SyafaqH. (2014). Pendekatan Inward Experience dan Outward Behaviour sebagai Tawaran Model untuk Kajian Agama. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 368-391. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.368-391