SiradjS. A. (2010). Tauhid dalam Perspektif Tasawuf. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 152-160. https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.152-160