(1)
SyakurA. Mekanisme Pertahanan Diri Kaum Tarekat. ISLAMICA 2010, 4, 211-228.