(1)
Ja’farJ. Al Jam’iyatul Washliyah Dan Pelestarian Akidah Ahl Sunnah Wa Al-Jam?‘ah Di Indonesia. ISLAMICA 2019, 14, 54-81.