(1)
ArifinS.; MuthohirinN.; TongatT.; WahyudiW. Interseksi Hak Asasi Manusia Dan Shar?Ah Di Indonesia. ISLAMICA 2018, 12, 279-305.