(1)
SyafaqH. Pendekatan Inward Experience Dan Outward Behaviour Sebagai Tawaran Model Untuk Kajian Agama. ISLAMICA 2014, 8, 368-391.