(1)
MaksumM. A. Egalitarianisme Fiqh Mu’amalah Dalam Sistem Ekonomi Islam. ISLAMICA 2012, 7, 232-247.