[1]
AdinugrahaH.H., KadarningsihA. and SaputroG.E. 2018. Semiotika Istilah Arab Akad Wadī‘ah Yad al-Ḍamānah pada Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman. 12, 2 (Mar. 2018), 430-454. DOI:https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.430-454.